ΧΩΡΙΣ

ΜΕ

 • ΓΕΡΑΝΟΥΣ
 • ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ
 • ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑ
 • ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
 • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
 • ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εξειδίκευση

Τιμή από:

120€

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΟΨΕΩΝ

Εγγυημένη εργασία

Τιμή από:

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ

και ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

Χωρίς καθυστέρηση

Τιμή από:

90€

 

ΑΥΤΟΨΙΕΣ

Ουσιαστικός έλεγχος

Τιμή από:

125€

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Αισθητική και οικονομία

Τιμή από:

180€

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Χωρίς περιορισμούς

Τιμή από:

Χωρίς σκαλωσιά - ικρίωμα, Ακόμα και Χωρίς αναβατόριο ή ανυψωτικό καλαθοφόρο. Χωρίς άδεια μικρής κλίμακας - οικοδομική άδεια.

Χωρίς άδεια κατάληψης πεζοδρομίου, Χωρίς άδεια κατάληψης οδοστρώματος, Χωρίς περιορισμούς πρόσβασης, Νόμιμα με ασφάλεια

Με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.Με πιστοποιημένο εξοπλισμό, Με εκπαιδευμένο προσωπικό,

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 28, ΑΘΗΝΑ

(Μόνο με ραντεβού)

©2019 by AIRWORK

210 3008798