ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ουσιαστικός Έλεγχος

Οι εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε είναι οι παρακάτω:

 

α) Απλός οπτικός έλεγχος

β) Οπτικός έλεγχος με μετρήσεις και γραπτή αναφορά

γ) Οπτικός έλεγχος με φωτογράφιση και γραπτή αναφορά

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ 

210 3008798

©2019 by AIRWORK